동북아시아지역자치단체연합


Үндсэн Өгөгдлийн сан Ажлын хороо

Ажлын хороо

Ажлын хороо
Дугаар Гарчиг Оруулсан Огноо Файл Үзсэн тоо
11 ЗХАБНЗЗХ-ны Ажлын хорооны 10-р...   Admin 2015-12-08 첨부파일 374
10 Ажлын хорооны 9-р хурал   Admin_MN 2013-10-23 첨부파일 820
9 Ажлын хорооны 8-р хурал   Admin 2012-12-14 첨부파일 1014
8 Ажлын хорооны 7-р хурал   Admin 2012-11-20 첨부파일 1048
7 Ажлын хорооны 6-р хурал   Admin 2012-11-20 첨부파일 1081
6 Ажлын хорооны 5-р хурал   Admin 2012-11-20 첨부파일 1028
5 Ажлын хорооны 4-р хурал   Admin 2012-11-20 첨부파일 1074
4 Ажлын хорооны 3-р хурал   Admin 2012-11-20 첨부파일 1049
3 Ажлын хорооны 2-р хурал   Admin 2012-11-20 첨부파일 1056
2 Ажлын хорооны 1-р хурал   Admin 2012-11-20 첨부파일 1009