동북아시아지역자치단체연합 로고

Салбархороо

Тойм

Салбархороо Боловсрол, соёлын харилцааны хороо Тойм

Боловсрол, соёлын харилцааны хороо(Educational & Cultural Exchange Subcommittee)

Зохицуулагч орон нутаг
•Япон улсын Шиманэ муж
Хороог байгуулах болсон үндэслэл, зорилго
  • 1998 оны 10 сард зохиогдсон Зүүн хойд Азийн Бүс нутгийн Засаг захиргаадын Холбооны 2-р хурлаар байгуулагдсан 5 салбар хороо(Эдийн засаг, худалдаа, Соёлын харилцаа, Байгаль орчин, Гамшгаас сэргийлэх, Ерөнхий харилцаа)-ны нэг нь Соёлын харилцааны хороо юм.
  • Зүүн хойд Азийн хүүхэд залуучуудыг харилцааны хөтөлбөрөөр дамжуулан харилцан ойлголцол, нөхөрллийг нэмэгдүүлэх, уламжлалт дуу бүжгийн чуулгийг урин тоглуулж, нутгийн ард иргэдэд бүсийн соёл, урлагийг таниулах үүрэгтэй
  • Соёлын харилцааны хороог 2008 онд Шаньдун мужид болсон Холбоны 7-р Бүгд хурлаар Ерөнхий харилцааны хороотой нэгтгэн Боловсрол, соёлын харилцааны хороо болгон өөрчилсөн.

Гол агуулга

Анхдугаар хурлаар соёлын чиглэлийн олон талын хамтарсан хөтөлбөр явуулахаар хэлэлцсний үр дүнд 2002 оноос эхлэн “Харилцааны жигүүр” арга хэмжээг, 2005 оноос “Олон улсын соёлын харилцааны хөтөлбөр”-ийг тус тус зохион байгуулж байна.
  • Зүүн хойд азийн олон улсын соёлын palatte буюу соёлын солилцоо зохион байгуулах
  • Зүүн Хойд Азийн бүс нутгуудын үндэсний урлагийн хамтлагуудыг урьж тоглолт хийн энгийн ард иргэдтэй харилцан хамтын ажиллагаатай байснаар Зүүн Хойд Азийн бүс нутгуудын үндэсний соёл, урлагийг танилцуулах харилцан хамтын ажиллагаа болон сүлжээг бий болгож үйл ажиллагаагаа өргөтгөх