동북아시아지역자치단체연합 로고

Салбархороо

Тойм

Салбархороо Аялал жуулчлалын салбар хороо Тойм

Аялал жуулчлалын салбар хороо(Tourism Subcommittee) Зохицуулагч орон нутаг

Зохицуулагч орон нутаг

БНХАУ-ын Хэнан муж
    Хороог үүсгэн байгуулах болсон үндэслэл, зорилго
  • Олон улсын аялал жуулчлалын харилцаа, хамтын ажиллагааны нөхцлийг бүрдүүлэн Зүүн хойд азийн бүсийн аялал жуулчлалын аж үйлдвэрийг хөгжүүлж Зүүн хойд азийн эдийн засгийг хөгжүүлэхэд хувь нэмэр оруулах зорилготой болно.

Гол агуулга

  • Урт удаан хугацааны бөгөөд үр ашигтай ажлыг явуулах механизмийг байгуулах
  • Аялал жуулчлалын мэдээлэл солилцох механизмийг байгуулах
  • Аялал жуулчлалын харилцааны механизмийг байгуулах
  • Бүсийн хамтын ажиллагааны механизмийг байгуулах