동북아시아지역자치단체연합 로고

Ажлын хороо

Өгөгдлийн сан Ажлын хороо

Ажлын хэсгийн хорооны 10-р хурал2015-12-08

Бичлэг оруулахAdmin

Файл 첨부파일 3891_koz_0213.jpg   첨부파일 3891_koz_0509.jpg   첨부파일 3891_koz_0356.jpg   첨부파일 3891_koz_1549.jpg   첨부파일 004_Mongolian.pdf  

첨부파일

첨부파일

첨부파일

첨부파일

Хэзээ : 2015.10.13-10.16
Хаана : ОХУ-ын Иркутск муж
Оролцсон : 5 улсын 23 орон нутаг, гишүүн бүс болон ажиглагч орон нутгийн 100 гаруй хүн
Үүнд : БНХАУ(5 орон нутгийн 11 оролцогч), Япон(3 орон нутгийн 7 оролцогч), Солонгос(7 орон нутгийн 11 оролцогч), Монгол(5 орон нутгийн 15 оролцогч), ОХУ(1орон нутгийн 10 оролцогч), Холбооны Хэрэг эрхлэх газраас 14 оролцогч

Гол агуулга
- 2014 оны 10-р Бүгд хурлын тайлан
- Холбооны Хэрэг эрхлэх газар, салбар хороодын үйл ажиллагааны тайлан
- Гишүүн орон нутгуудийн илтгэл, санал
- Ажлын хороонд санал дэвшүүлэх болон хэлэлцэн шийдвэрлэх
- Хурлын тогтоол гаргах
- Иркутск хоттой танилцах аялал